Duurzaamheid

Adviesgroep Duurzaam Groen

Adviesgroep Duurzaam Groen (ADG) is een organisatie dat jarenlang actief in de energiemarkt en heeft veel kennis en expertise op het gebied van verduurzaming.

Eén van de producten van ADG is het toepassen van het zogeheten “Energie Besparingsmodel”. Dit model bepaalt voor bedrijven hoe zij hun energiebedrijfshuishouding het meest effectief, efficiënt en economisch kunnen inrichten om hier te besparen op het energieverbruik. Hierbij zijn prijs- en efficiencyvoordelen te onderscheiden.

Prijsvoordelen kunnen worden behaald door scherp in te kopen op de energiemarkt. Volgens een beproefde methodiek kan ADG voor bedrijven gunstige condities bedingen bij energieleveranciers.

Efficiencyvoordelen kunnen worden gerealiseerd door enerzijds “op een andere manier te kijken naar de inzet van de verschillende apparaten” bij een bedrijf. Anderzijds wordt bespaard door het toepassen van nieuwe technieken, zoals zonnepanelen, warmtepompen en batterijen.

In onderstaande praktijkvoorbeelden wordt het Strategisch Besparingsmodel nader toegelicht. Het eerste praktijkvoorbeeld betreft een kleine bakkerij te Amsterdam Nieuw West.

De bakkerij heeft een stroomverbruik van 60.000 KWh per jaar en verbruikt 22.000 m3 gas. Begin 2019 heeft ADG voor deze bakkerij een aantal verduurzamingswerkzaamheden uitgevoerd:

  • Het oversluiten van het gascontract naar een goedkopere aanbieder leverde de bakkerij een besparing op van € 1.150, –
  • Daarnaast zijn ruim 100 conventionele tl-buizen vervangen door zogeheten led-tubes. Het aantal KWh nam af van 6.900 naar 1.500 KWh per branduur. Op jaarbasis (2.500 branduren) resulteerde dit in een besparing van € 2.200,00. De investering van ruim € 2.600,00 is in 1,2 jaar terugverdiend.
  • Tot slot zijn 60 zonnepanelen geplaatst. De opgewekte elektra (17.000 KWh op jaarbasis) hoeft niet te worden ingekocht en levert daardoor een besparing op van € 2.700,00. Door minder gebruik te maken van het elektriciteitsnetwerk is € 450,00 bespaard op de zogeheten transportkosten. Voor de zonnepanelen is een subsidieregeling van toepassing. Voor de opgewekte KWh ontvangt de bakkerij, gedurende 15 jaar, € 850,00 per jaar. In totaal belopen de besparingen € 4.000,00. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Het tweede praktijkvoorbeeld betreft een grote zorginstelling in het midden van het land en heeft bijna 100 locaties en 2.500 medewerkers.

De zorginstelling heeft in 2020 een energieverbruik van ruim 4.000 MWh aan elektra en c.a. 2 miljoen m3 gas en veroorzaakt daarmee een CO2 uitstoot van ruim 5 miljoen kg CO2.

  • De eerste stap was het afsluiten van een contract afgesloten met een “groene” energieleverancier en leverde een fors prijsverschil van meer dan € 150.000, – op.
  • Vervolgens zijn, met subsidie, op c.a. 20 daken van locaties c.a. 3.000 zonnepanelen met een subsidiabele jaarproductie van 1.100 MWh geplaatst. De jaarlijkse subsidie bedraagt ruim € 50.000, -. De opgewekte energie hoeft niet te worden ingekocht en levert de instelling € 170.000, – op.
  • Daarnaast is binnen ca. 10 locaties de conventionele verlichting vervangen door een led equivalent, waardoor het stroomverbruik met 150 MWh is verminderd en € 25.000, – bespaart op de energierekening. Het geheel van de maatregelen heeft de zorginstelling een besparing van bijna € 400.000, – opgeleverd maar ook een reductie van de CO2-emissie met c.a. 35%.

Het geheel van investeringen, besparingen en subsidies is doorgerekend in het Strategisch Besparingsmodel. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

De in de praktijkvoorbeelden genoemde subsidie is in 2021 vooralsnog niet meer van toepassing. Een alternatief is gelegen in de het toepassen van fiscale maatregelen zoals de EIA (energie-investeringsaftrek) en/of de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) met vergelijkbare voordelen.

De boven beschreven aanpak zal voor iedere geïnteresseerde onderneming op detailniveau uitgewerkt moeten worden om de ondernemer een exact beeld te kunnen geven van de mogelijkheden voor de onderneming.

Een ondernemer kan ook besluiten een deel van het model te willen toepassen.

Indien een ondernemer geïnteresseerd is in de werking van het model en de mogelijke toepassing hiervan binnen zijn onderneming komt ADG graag met de ondernemer in gesprek om de voorwaarden te bespreken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ADG per telefoon of per e-mail:

Exclusief voor de leden van MKB Voordeelkaart

Wilt u gebruik maken van de diensten van Adviesgroep Duurzaam Groen? Stuur dan een mail naar info@adviesgroepduurzaamgroen.nl met de vermelding ‘HOGIAF” en zet info@hogiaf.nl in de ‘cc’ zodat wij vanuit HOGIAF het proces kunnen monitoren. Of benoem HOGIAF tijdens het telefoongesprek.

Het eerste adviesgesprek is gratis voor HOGIAF-leden.

Adviesgroep Duurzaam Groen-Aanmelding via MKB Voordeelkaart


86429
Share

Contactgegevens


  • Adviesgroep Duurzaam Groen
  • info@adviesgroepduurzaamgroen.nl
  • www.advriesgroepduurzaamgroen.nl