Brandveiligheid

BJH Safety Services

De kernactiviteit van BJH Safety Services is gericht op integrale brandveiligheid in de categorieën; bouwkunde, leveren, certificeren en onderhouden van installaties (brandveiligheidsvoorzieningen) en organisatie. In al deze aspecten, gaat BJH Safety Services op zoek naar maatwerk oplossingen die zo dicht mogelijk blijft bij de wensen van de organisatie, opdrachtgever en gebruiker met inachtneming van het minimale (juridische) wettelijk kader. BJH Safety Services ondersteunt opdrachtgevers bij het opstellen van haar beleid ten behoeve van een stabiele, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering op het gebied van brandveiligheid (o.a. meerjaren beleidsplan ‘bestuursmethodiek brandveiligheid’).

BJH Safety Services BV onderscheidt zich in de markt door mee te denken vanuit het perspectief van de gebruikers en/of eigenaren van gebouwen die in aanraking komen met aspecten rondom de brandveiligheid. Gebruikers worden geconfronteerd met een woud aan eisen die vanuit verschillende autoriteiten worden opgelegd. BJH Safety Services BV vertaalt de eisen die vanuit de regelgeving worden opgelegd naar een uitvoeringstraject en toetst ook of toepassing van die eis de meest efficiënte oplossing is voor het probleem. Middels gelijkwaardige oplossingen kan BJH Safety Services BV al snel een kostenbesparing realiseren die op kan lopen tot 50% ten opzichte van een niet-specifieke oplossing. Het Plan van Aanpak dat uit de toetsing naar voren komt wordt tevens afgestemd met de gemeente. Hierdoor worden gebruiker en/of eigenaar achteraf niet geconfronteerd met aanvullende eisen en kosten. Het bijkomende voordeel is dat de gebruiker en / of eigenaar één aanspreekpunt heeft voor het gehele traject welke invulling kan geven aan de (brand)veiligheid van een gebouw. Van advies tot uitvoering, van uitvoering tot en met het verkrijgen van de nodige vergunningen.

BJH Safety Services BV is uw probleemoplosser voor al uw brandveiligheidsvraagstukken met betrekking op Bouwkunde, Installaties en Organisatie

BJH Safety Services BV biedt de leden van MKB Voordeelkaart een gratis consult, telefonisch of naar aanleiding daarvan op de betrokken locatie.

Mondeling kan een specifiek advies gegeven worden of een plan van aanpak besproken worden. Indien relevant en desgevraagd kan er vrijblijvend een offerte worden opgesteld.

resizedimage100151-sebas-jellema

Sebas Jellema
Senior adviseur brandveiligheid
is een afgestudeerd bouwkundige die zich via vervolgstudies bij de Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid en Hogeschool Windesheim in brandveiligheid en de integrale benadering hiervan heeft gespecialiseerd. Dit is de samenhang van de pijlers Bouwkunde, Installaties en Organisatie die het niveau van brandveiligheid bepalen. Op een informele manier probeert hij de veiligheidsbewustwording in de gehele organisatie over te brengen. Pragmatisch en probleemoplossend, waarbij er buiten de kaders gedacht moet worden. Sebas is flexibel en direct. Deze talenten en ervaringen sluiten uitstekend aan om als senior adviseur werkzaam te zijn binnen BJH Safety Services BV. Zijn ambitie is om doelstellingen te kunnen realiseren met hierin een aanzienlijke meerwaarde (in resultaat en in kostenvermindering) voor de opdrachtgever, door zijn talenten, ervaringen en verworven kennis toe te passen. Binnen zijn functie houdt hij zich naast senior adviseur en projectleider ook bezig met acquisitie en new business. Sinds 2014 is Sebas betrokken als gastdocent bij de Brandpreventie Academy.

Exclusief voor de leden van MKB Voordeelkaart

a.)    Advies brandveiligheid: Exclusieve korting van 10% en gratis consult brandveiligheid.

 • Consult brandveiligheid (richting om te komen tot aanpak brandveiligheid)
 • Nulmeting brandveiligheid (100% inventarisatie brandveiligheid en archief onderzoek bij bevoegd gezag naar bouwvergunning / van rechtens verkregen niveau)
 • Handhaving brandveiligheid (steekproefsgewijze controle)
 • Het vervaardigen van (digitale) bouwkundige tekeningen in t.b.v. Melding brandveilig gebruik bouwwerken
 • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw en Brandveilig Gebruik (Omgevings Loket Online)
 • Het maken van vluchtwegplattegronden conform de NEN 1414
 • Het maken van een ontruimingsplan conform NEN 8112
 • Het opstellen van een Programma van Eisen (brandmeldinstallatie)
 • Het projecten en certificeren van brandveiligheidsvoorzieningen
 • Het certificeren van een brandmeldinstallatie conform NEN 2575 en NEN 2535.
 • Het opstellen van een meerjarenbeleidsdocument voor organisatie inzake brandveiligheid en BHV

b.)    Jaarlijkse keuringen en onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen conform (verplichte) regelgeving:  Exclusieve korting van 10%.

 • Blusmiddelen (jaarlijks onderhoud)
 • Brandslanghaspels (jaarlijks onderhoud)
 • Noodverlichting (jaarlijks onderhoud)
 • Blusdekens (jaarlijks onderhoud)
 • EHBO koffer (jaarlijks onderhoud middelen)
 • Brandmeldinstallaties (maandelijks, 4 maandelijks en jaarlijks onderhoud)
 • Brandwerende doorvoeringen (jaarlijks onderhoud)

c.)    Leveren en plaatsen van brandveiligheidsvoorzieningen volgens vigerende regelgeving, Bouwbesluit 2012 en NEN normeringen: Exclusieve korting van 10%.

 • Blusmiddelen (BIO, Schuim, Vet, Poeder, CO2)
 • Brandslanghaspel (20 meter, 25 meter, 30 meter)
 • Noodverlichting (LED) (NEN 1010, …)
 • Blusdekens
 • EHBO koffers
 • AED
 • Brandmeldinstallaties (Diana III)
 • Rookmelders (NEN 2555)
 • Het ophangen van vluchtwegplattegronden
 • Het afdichten van brandwerende doorvoeringen (o.a. manchetten)
 • Bouwkundige werkzaamheden

BJH Safety Services-Aanmelding via MKB Voordeelkaart


57455
Share

Contactgegevens


 • BJH Safety Services
 • Wisselweg 159, 1314 CC Almere
 • info@mkbvoordeelkaart.nl
 • www.bjhsafetyservices.nl
 • 088 - 166 06 66